REGULAMIN DLA KUPUJĄCYCH

§ 1. Informacje ogólne

 1. Przed złożeniem zamówienia należy się zapoznać z treścią niniejszego regulaminu.

 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez I LIKE BETON.

Regulamin określa także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Sprzedających, Kupujących

i Administratora sklepu.

 1. Dane kontaktowe: tel.: 606 937 937; mail: admin@ilikebeton.com

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie oraz przechowywanie przez firmę
  wibro sp. z o.o., z siedzibą: 21-100 Lubartów ul. Wierzbowa 59, danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późniejszymi zmianami) w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy.

 1. Powierzone dane osobowe klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy.

 2. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.

 3. Przedstawione na stronie internetowej informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

 4. Podane ceny towarów są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

§ 2. Zamówienia i wysyłka

 1. Sklep I LIKE BETON jest administratorem platformy sprzedażowej.

 2. Administrator sklepu nie jest stroną transakcji a jedynie pośredniczy w transakcjach pomiędzy Kupującym

i Sprzedającym, uczestniczy w zamieszczeniu oferty, obsłudze zamówienia, płatności oraz ewentualnych reklamacji za pośrednictwem sklepu I LIKE BETON.

 1. Administrator sprzedaje również własne produkty za pośrednictwem sklepu I LIKE BETON i wówczas stanowi stronę transakcji.

 2. Zamówienie jest przekazywane do realizacji Sprzedającemu w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Administratora.

 3. Sposoby płatności:

 • Płatność za pośrednictwem PAY PAL

 • Płatność za pośrednictwem PAYU.

 • Przelew na rachunek bankowy

 1. Umowa sprzedaży staje się skuteczna w momencie przyjęcia przez Administratora zamówienia od Kupującego .

 2. Czas realizacji zamówienia jest wyszczególniony przy każdym produkcie i jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty. Opis konkretnego towaru może przewidywać inny czas dostawy.

 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm przewozowych. Towar dostarczany jest wg zasad i regulaminów stosowanych przez przewoźnika.

 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy wg aktualnego cennika przewoźnika.

 5. Klient zobowiązany jest do obejrzenia i zweryfikowania towaru i jego zgodności w obecności Kuriera/Przewoźnika, a w momencie stwierdzenia uszkodzeń jest zobowiązany do spisania protokołu w jego obecności. Protokół jest podstawą reklamacji.
 6. Faktura VAT lub paragon zostanie przesłana do Klienta w osobnej korespondencji.

§ 3. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Nabywcy, który jest konsumentem (osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221k.c.)) przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówionego towaru na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności.

 2. za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r.nr.22 poz.271). Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje jedynie konsumentom.

 3. Nabywca może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zakupionego towaru.

 4. Zwrot jest możliwy, gdy zwracany towar jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania, produkt powinien posiadać oryginalne niezniszczone opakowanie producenta. Kupujący powinien również zadbać o
  spakowanie towaru tak, aby towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. 

 5. Zwrotu produktu należy dokonać załączając wszystkie otrzymane dokumenty, w szczególności dokument zakupu towaru tj. faktura Vat /paragon.

 6. Konsument wysyła zwracany towar na adres Sprzedającego/Producenta. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

 7. Pytania dotyczące prawa zwrotu towaru należy kierować na adres mailowy Administratora: admin@ilikebeton.com

§ 4. Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających. Administrator pośredniczy, a także może pomagać kupującym przy zgłaszanych reklamacjach.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamacji.

 4. Odsyłany towar powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie. Do produktu należy dołączyć wszystkie otrzymane dokumenty, w szczególności dokument zakupu towaru tj. faktura Vat /paragon.
 5. Konsument wysyła reklamowany towar na adres Sprzedającego.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.ilikebeton.com.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator  - sklep internetowy prowadzony przez Firmę wibro sp. z o.o., z siedzibą: 21-100 Lubartów ul. Wierzbowa 59

 2. Serwis (Sklep) –portal internetowy, zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży, działający pod adresem  www.ilikebeton.com, który świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na zamieszczaniu i utrzymywaniu ofert Sprzedających w Serwisie oraz obsłudze transakcji sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu. Sklep prowadzony jest przez Administratora.

 3. Sprzedający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszczająca w Serwisie ofertę Produktów do których przysługuje jej ogół praw autorskich i wystawiająca je na sprzedaż. Sprzedającym jest także Administrator w odniesieniu do oferowanych przez siebie Produktów.

 4. Kupujący –  osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania..

 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Produkt – przedmiot wystawiony na sprzedaż w Sklepie.